نمونه مسئله ریاضی پایه چهارم مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 51
ضعیفعالی 
نمونه سوالات ابتدایی - پایه چهارم
نوشته شده توسط Rahmat Rajabi   
جمعه, 04 آذر 1390 ساعت 01:32

نمونه مسئله ریاضی

به نام خد ا


نمونه سوالات ریاضی


1-یک کارگاه مجسمه سازی در منطقه مازندران روزانه 9 مجسمه بزرگ درست و بعد از رنگ آمیزی آنها را به قیمت45300تومان می فروشد . قیمت هر مجسمه بطور متوسط چند تومان می باشد؟


2-ماشینی فاصله تهران تا زنجان را که 485کیلو متر می باشد در طی 7ساعت طی می کند حساب کنید این ماشین در هر ساعت چند کیلومتر راه طی می کند؟3-علی بعد از وارد شدن به یک کتابفروشی با 5400تومان پول 9 جلد دفترچه خرید . قیمت هر جلد دفترچه چند تومان می باشد؟4-باغداری 24 جعبه سیب که هر کدام 20 کیلو گرم بود به 12 خانوار بی بضاعت بطور مساوی اهدا کرد. به هر خانوار چند کیلو سیب رسیده است؟5-حسین به میدان میوه و تره بار رفته ویک جعبه پرتقال که 16 کیلو گرم بود خرید و بابت آن 10400 تومان پول داد . حسین هر کیلو پرتقال را چند تومان خریده است؟


6-دانش آموزان دبستان سعدی برای خرید پوشه کار ارزشیابی توصیفی این دبستان مبلغ 135000تومان کمک کرده اند که با این مبلغ می توان  90 پوشه کار خرید. قیمت هر پوشه کار چند تومان می باشد؟


7-چهار نفر باغدار روی هم48256متر زمین زراعی دارند .اگر اینها بخواهند زمین های خودشان را بین خودشان تقسیم کنند به هر کدام چند متر زمین می رسد؟8-به هر چهار ضلعی که ضلعهای روبروی آن با هم موازی باشد .........................می نامند.


9-در هر متوازی الاضلاع ضلعهای روبرو باهم ...............و..................هستند.


10-در هر متوازی الاصلاع قطرها همدیگر را ....................می کنند.


11-تفاوت بین مستطیل و متوازی  الاضلاع چیست؟12-با استفاده از خط کش و پرگار متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن 3 و 4سانتی متر باشد.13-با استفاده از خط کش متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن 3 و 5 سانتی متر باشد.14-هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است که زوایه های آن ....................می باشد.


15-در مستطیل قطرها باهم ................ولی در متوازیالاضلاع قطرها بر هم ......................نیستند.


16-با استفاده از خط کش و پرگار مستطیلی رسم کنید که اندازه های دو ضلع متوالی آن 3 و 4 سانتی متر باشد.


17-واحد اندازه گیری مایعات .....................است.


18-یک مستطیل به دلخواه رسم کنید که تمام ضلعهای َآن باهم برابر باشد. نام دیگر این شکل چیست.19-در هر متوازی الاضلاع ضلع های روبرو با هم ..........و ..........هستند.


20-در هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم ....................هستندو هر قطر از..........قطر دیگرمی گذرد.


21-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آنها4و3 سانتی متر باشد.22-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو ضلع متوالی آن 5و3 سانتی متر بوده و زاویه قائمه داشته باشد.23-متوازی الاضلاعی رسم کنید که اندازه دو قطر آن 4و6  سانتی متر باشد.24-در هر مستطیل اضلاع روبرو با هم .....................و.................و زاویه های آن ............... وقطرها با هم ................و هر قطر از .............قطر دیگر می گذرد.


25- یکی از شباهتهای متوازی الاضلاع و مستطیل این است که در هر دو ..................روبرو با هم ......................و ..................هستند.


26-تفاوتهای بین متوازی الاضلاع و مستیطل  را بیان کنید.27-واحد اندازه گیری مایعات ...................است.


28-در هر لوزی ضلع های روبرو با هم .................و ..............هستند.زاویه های روبرو با هم ............. وقطر ها همدیگر را...........می کنند وقطر ها بر هم .................


29-به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشد ......................می گوییم. و به هر متوازی الاضلاعی که زاویه های آن قائمه باشد ....................می گویند.


30-با استفاده از دوو خط عمود یک لوزی رسم کنید که طول قطر های آن6 و4  سانتی متر باشد.31-یک لوزی رسم کنید که طول هر ضلع آن4سانتی متر باشد.33- قیمت یک مداد 90 تومان است با 700 تومان پول حد اکثر چند مداد می توان خرید و چند تومان باقی خوهد ماند؟34-برای خریدن25دفتر فانتزی15000تومان پول پرداخت شده است قیمت هر دفتر چند تومان می باشد؟35-کشاورزی 32 جعبه سیب را به قیمت 48000تومان فروخت . این کشاورز هر جعبه سیب را چند تومان فروخته است؟ -علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی 696صفحه دارد و او هر روز24 صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟


36-علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را می خواند. قرآن علی696 صفحه دارد و او هر روز 24صفحه می خواند. او در چند روز قرآن را تمام می کند؟

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 06 آذر 1390 ساعت 18:13
 

نظرسنجی

مطالب سایت تا چه حد به پیشرفت شما کمک میکند؟
 

خبرخوان

هیچ خبرخوانی مشخص نشده است